Průběh fotografování krok za krokem

– při namáčknutí spouště dojde k zaostření objektivu a ke změření expozice

režim A – dopočítá se expoziční čas podle nastavené hodnoty clony a citlivosti ISO
režim S, Tv – dopočítá se hodnota clony podle nastaveného expozičního času a citlivosti ISO
expoziční čas je příliš dlouhý →snížím hodnotu clony/zvýším hodnotu citlivosti ISO
expoziční čas je příliš krátký →zvýším hodnotu clony/snížím hodnotu citlivosti ISO
hloubka ostrosti je příliš malá →zvýším hodnotu clony/snížím hodnotu ohniskové vzdálenosti/zvýším hodnotu zaostřené vzdálenosti
hloubka ostrosti je příliš velká →snížím hodnotu clony/zvýším hodnotu ohniskové vzdálenosti/snížím hodnotu zaostřené vzdálenosti